Cancel

WRAPS

wrap + frite 1euro + boisson 2euro

WRAP MAXI KEBAB

MAX viande kebab + salade , tomate , oignon

WRAP MAXI TCHYKA

MAX poulet curry, cheddar, salade , tomate , oignons

WRAP MAXI MIXTE

MAX viande kebab + 1 viande au choix + salade + tomate + oignon

WRAP SUPREME

tenders +salade , tomate , oignon